111

5 ยันต์เสริมดวงชีวิต

ยันต์หนุมาน

หนึ่งในที่พึ่งทางใจ ที่เสริมกำลังใจ นอกจาก การทำบุญไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว อย่างหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน นั่นคือการสักยันต์ อย่างน้อยก็อุ่นใจที่มีของดีติดตัวเรา

ยันต์ฉัตรเพชร

โชคลาภ เงินทองโชคลาภ เมตตา  ค้าขาย การงาน การเงิน เสริมดวง หนุนดวง

ยันต์เก้ายอด

คงกระพัน เมตตา แคล้วคลาด ป้องกันภัย

5 ยันต์เสริมดวงชีวิต

ยันต์เสือเผ่น

แคล้วคลาด ปลอดภัย คงกระพัน มหาอำนาจ บารมี

ยันต์ห้าแถว 

เมตตามหานิยม โชคลาภ ค้าขาย การงาน การเงิน เสริมดวง หนุนดวง

5 ยันต์เสริมดวงชีวิต

ยันต์แปดทิศ

แคล้วคลาด ปลอดภัย แคล้วคลาด คงกระพัน มหาอุต เสริมดวง หนุนดวง

ติดตาม : ความหมายรอยสัก

เพิ่มเติม : 5 รอยสักความหมายดีๆ

เรื่องราวน่าสนใจ :