111

ยันต์หนุมาน

ยันต์หนุมาน

หนุมานเป็นรอยสักของไทยที่แสดงหนุมาน เทพเจ้าลิงจากเทพนิยายฮินดู หนุมานเป็นที่เคารพนับถือในด้านความแข็งแกร่ง ความภักดี สติปัญญา และความกล้าหาญ

รอยสักหนุมานนี้เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และการปกป้อง

หนุมานถือเป็นสหายที่ซื่อสัตย์และเป็นผู้พิทักษ์ที่ทรงพลัง เขายังเป็นที่รู้จักในด้านพลังการรักษาและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคอีกด้วย ลิงสักยันต์หนุมานถูกเลือกโดยผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความกล้าหาญ ปกป้องตนเองจากอิทธิพลด้านลบ และได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าในชีวิต

รอยสักนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับความมั่นใจ ความกล้าหาญ และความยืดหยุ่น เป็นการระลึกถึงความแข็งแกร่งภายในและความสามารถในการเอาชนะความท้าทายด้วยความคล่องตัวและสติปัญญา ลิงสักยันต์หนุมานเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องจิตวิญญาณและการเชื่อมโยงกับพลังอันศักดิ์สิทธิ์

เหรียญหลังหนุมานนำทัพ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
ทราบว่ามีทหารกลุ่มหนึ่งนำเหรียญหลังยันต์ไปลองยิง ปรากฏว่ายิงไม่ออก บางลูกนกสับแต่ลูกปืนไม่แตก ภาษาชาวบ้านเรียกยิงไม่ติด พวกทหารกลุ่มนี้จัดว่าห่ามไม่เบา เมื่อเห็นว่ายิงไม่ติดแกไม่ชอบแกว่าไม่ดีแบบนี้ไม่เอา ได้มากราบหลวงพ่อแล้วเล่าให้หลวงพ่อกวยฟัง โดยให้เหตุผลว่าหากยิงแล้วปืนไม่ดังบางนี้ ทีเขานึกไปว่าอาจเพราะปืนเสีย หรือคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหาใช่คุณพระคุ้มครอง

ติดตาม : ความหมายรอยสัก

เพิ่มเติม : รอยสักคาบูกิ

เรื่องราวน่าสนใจ :