111

สักขาลายล้านนา

สักขาลายล้านนา

“สักขาลายล้านนา” หรือ “Sak Yant Lanna” เป็นลายสักขาลายที่มีรากฐานในภูมิภาคล้านนาของประเทศไทย มีลักษณะที่หลากหลายและมีความหมายทางศาสนาและวัฒนธรรม

สักขาลายล้านนาเป็นลายสักที่ใช้สร้างขึ้นโดยพระสงฆ์หรือผู้ที่มีความรู้และอาจารย์ทางศาสนา เป็นการสวมสักบนร่างกายของคนเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในความรู้สึกของผู้สวมสักและปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ลายสักขาลายล้านนามักมีลายเวลาซี่, ลายเวลาตัก, ลายเวลาพระ, ลายเวลาขวัญ, ลายเวลาคู่, ลายเวลาเสาวรส, ลายเวลาฆ่าหมา, ลายเวลาหลัก 7 อันดับ และอื่น ๆ ลายสักแต่ละแบบมีความหมายและประโยชน์ที่แตกต่างกันตามที่ผู้ถูกสักและผู้สักต้องการ

การสักขาลายล้านนามักเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนา ผู้สวมสักจะต้องหาครูสอนและพิธีกรรมที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการสวมสักที่มีความลึกซึ้งและมีความสำคัญทางศาสนา ดังนั้น การสักขาลายล้านนาควรทำโดยคนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและรักษาลายสักหลังสวมสักเสมอ

สักขาลายล้านนา

ในอดีต สักขาลาย เป็นวัฒนธรรมที่ในอดีตเป็นการการแสดงออกถึงการเป็นลูกผู้ชายอย่างเต็มตัวเมื่ออายุเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น โดยในการสักนั้นจะใช้หมึกสีดำในการสักและมีพิธีกรรมระหว่างการสักอยู่ตลอด ในสมัยก่อนผู้คนมักจะพากันไปอาบน้ำที่ลำห้วยหรือแม่น้ำกันเป็นกลุ่ม หากชายไดมีรอยสักที่ขาจะแสดงให้ผู้หญิงเห็นว่าเป็นผู้ชายเต็มตัวและเป็นที่ชื่อนชอบของผู้หญิง แต่หากชายไดไม่มีรอยสักจะโดนมองว่าขาขาวเหมือนผู้หญิงและจะถูกล้อเลียนและไล่ให้ไปอยู่กับกลุ่มผู้หญิง และถูกมองว่าเป็นผู้ชายที่อ่อนแอ

ติดตาม : ความหมายรอยสัก

เพิ่มเติม : รอยสักสไตล์ Neo Traditional

เรื่องราวน่าสนใจ :